Blog Ladesk

RSS feed for this section

Blog Ladesk là chuyên trang về phương pháp chăm sóc khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng và mẹo sử dụng phần mềm LiveAgent

Tối đa hóa Hiệu suất trên vốn đầu tư Marketing

đầu tư marketing online kết hợp offline

Các cuộc “ẩu đả” về những nỗ lực tiếp thị online hay offline sẽ tốt hơn, luôn có những ý kiến và trường phái tư tưởng trái chiều. Trường phái tiếp thị cũ tin rằng những nỗ lực offline sẽ làm giảm thiểu tác động nghịch của việc marking online. Trong khi đó, trường phái […]

Web Analytics