Tag: ticket

Hệ thống Ticket support system

ticket là gì

  Xử lý SIÊU TỐC các yêu cầu (ticket) của khách hàng. Cho các Tickets của bạn được phân phối tự động, luôn biết ai chịu trách nhiệm cho mỗi Tickets, xác định Phòng ban quản lý các ticket dễ dàng hơn, gắn nhãn và những quy tắc chuyển giao vào các ticket của bạn. […]

Web Analytics