Live Agent đã thay đổi cách chúng tôi bán hàng online

Chúng tôi sử dụng Live Agent chủ yếu để tương tác với những khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong giai đoạn dùng thử miễn phí tiền bán hàng.

Những người sử dụng sản phẩm cho công việc kinh doanh đều biết rằng dùng việc thử miễn phí là giai đoạn tiền bán hàng cuối cùng và quan trọng nhất. Đối với chúng tôi, việc có thể chủ động theo dõi và tiếp cận khách hàng tiềm năng trực tuyến là một điều làm thay đổi cuộc chơi.

Live Agent biến những người truy cập vô danh thành một người cụ thể mà bạn có thể kéo vào cuộc trò chuyện và mua hàng, nó thực sự làm thay đổi cách chúng tôi hỗ trợ bán hàng trực tuyến. Ngoài ra, hệ thống Ticket của LiveAgent còn giúp chúng tôi gửi các email trả lời theo quá trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp hơn trước đây.

Live Agent cho phép chúng tôi đi sâu hơn nữa vào việc truyền thông trực tuyến hiệu quả. Trong số nhưng khách tìm kiếm truy cập, thì tỷ lệ chuyển đổi khách truy cập thành khách mua hàng của chúng tôi đã tăng 325% trong tháng đầu tiên từ khi chúng tôi cài đặt và tích cực bắt đầu dùng Live Agent.

 

Ông Taras Baca – Giám đốc điều hành

Công ty Time Tracking Flapps.com

Website: http://www.flapps.com/

Leave a Reply

15 − mười năm =

Web Analytics