Sau khi sử dụng nhiều hệ thống, tôi quyết định đi cùng Live Agent

Tôi đang vận hành một tổng đài cuộc gọi bận rộn cung cấp chat 24/7 , email và điện thoại hỗ trợ trong ngành công nghiệp game trực tuyến (casino và backgammon) trong The Caucasus.

Sau khi sử dụng một số hệ thống nhau, cả miễn phí và bản quyền, tôi quyết định đi cùng Live Agent.

Nó không chỉ là một sự lựa chọn tiết kiệm chi phí đáng kể, mà đó còn là lựa chọn một gói tính năng toàn diện.

 

Ông David Chandler

Công ty Dịch vụ Truyền thông Caucasus

Website: http://www.caucasino.com/

Leave a Reply

chín − 4 =

Web Analytics